Sophie's Universe Pillow

kussen sophies garden patroon

Sophie's Kruk. Sophie's Stool.

Sophie's Toolkit

We hebben er nog 1 in de shop en 1 die ik voor mijzelf gereserveerd had.
En nu ga ik eraan beginnen!

(In Memory van Esther)

Mocht je het volledige patroon nog niet hebben:

Sophies_Krukhoes_Nederlands

Nederlandse_vertaling_Sophies_Universe_CAL_wk1_deel1

Nederlandse_vertaling_Sophies_Universe_CAL_wk1_deel2

Sophies_Universe_CAL_deel3

Valentine

Valentine is coming!
Until Februari 20 2019 we give you a 14% discount


Valentine kommt!
Bis zum 20. Februar 2019 gewähren wir Ihnen 14% Rabatt

Code = VALENTINE
gehaakt-hart
*Not in combination with other discounts!
* Nicht in Kombination mit anderen Rabatten!

Nieuwe dingen hebben tijd nodig... New things take time...


IMG_0097IMG_0101 2
December 2018!

Yesss winter komt eraan en ik vind het geweldig!

Maar het kan zooo koud zijn ... En mijn verwarming staat nooit aan in mijn slaapkamer, ik hou van mijn warme bed.

Om het een warm bed te houden, heb ik een bedloper gebreid met Lammy Yarns Jumbo. Het is naald 6/7 mm. Ik nam naald 8 mm en brei alleen recht.
Zet 80 steken op en brei tot uw loper net zo lang is als u wenst.

Voor 100 cm bij 220 cm kostte het me ongeveer 10 ballen Jumbo = 100 gr / 100 m. (60% acryl, 40% wol)

Nog maar 2 kleuren over van Lammy Yarn's Jumbo, je kunt ook Alpina 6 of Comfort 6 gebruiken!

(We zijn begonnen met het vullen van de webshop! Het kost wat tijd)

December 2018!

Yesss winter is coming and I love it!

But it can be soooo cold… And my heater is never on in my bedroom, I like my warm bed.

To keep it a warm bed, I knitted a Bed Runner with Lammy Yarns Jumbo. It is needle 6 / 7 mm. I took needle 8 mm and knitted only straight.
Cast on 80 stitches and knit until your bed runner is as long as you wish for.

For 100 cm by 220 cm it took me about 10 ball's Jumbo = 100 gr / 100 m. ( 60% acrylic, 40% wool)

Only 2 colours left of Lammy Yarn's Jumbo, you can also use Alpina 6 or Comfort 6!

(We started filling the webshop! It takes some time)


Dezember 2018!

Yesss Winter kommt und ich liebe es!

Aber es kann so kalt sein… und meine Heizung ist nie auf in meinem Schlafzimmer, ich mag mein warmes Bett.

Um es warm zu halten, strickte ich einen Bettläufer mit Lammy Yarns Jumbo. Es ist Nadel 6/7 mm. Ich nahm Nadel 8 mm und strickte nur gerade.
80 Maschen anschlagen und so lange stricken, bis Ihr Bettläufer so lang ist, wie Sie möchten.

Für 100 cm mal 220 cm brauchte ich etwa 10 Knollen Jumbo = 100 g / 100 m. (60% Acryl, 40% Wolle)

Nur noch 2 Farben von Lammy Yarn's Jumbo, können Sie auch Alpina 6 oder Comfort 6 verwenden!

(Wir haben angefangen, den Webshop zu füllen! Es dauert einige Zeit)

Hoeveel garen heb je nodig? How many bulbs of wool do I need

Het is heel moeilijk om bij een patroon te vermelden hoeveel bollen je nodig hebt, omdat er zo veel verschillende garens zijn, zelfs voor een bepaalde naalddikte. Ook zijn er heel veel verschillende patronen.
Wanneer je bijvoorbeeld een garen hebt van 150 meter looplengte voor naalden 3, dan kun je een eenvoudige trui maat 38 breien met 10 bollen garen, maar brei je bijvoorbeeld patentsteek of kabels dan heb je al gauw een bol of 4 extra nodig, die patronen verbruiken nl. meer garen.

Dat is dus de reden waarom er bij de basispatronen geen hoeveelheid garen vermeld staat.

Vergelijk de looplengte en de naalddikte van je garen met de gegevens uit de tabel, dan kun je ongeveer zien hoeveel bollen je nodig hebt. Kijk ook altijd even goed op de wikkel, vaak staat daar ook een indicatie op over het aantal bollen.
Let wel: dit zijn minimale hoeveelheden en het blijft slechts een indicatie!  
 

       

Hoeveel bollen wol heb ik nodig ALLEEN OVERZICHT  Helvetica
How many bulbs of wool do I need?

It is very difficult to mention in a pattern how many balls you need, because there are so many different yarns, even for a specific needle thickness.
There are also many different patterns.
It is very difficult to mention in a pattern how many balls you need, because there are so many different yarns, even for a specific needle thickness.
There are also many different patterns.
For example, if you have a yarn of 150 meters of running length for needles 3, then you can knit a simple sweater size 38 with 10 balls of yarn, but for example you can knit a patent stitch or cables, then you will soon need a ball or 4 extra to use patterns. ie more yarn.

That is why there is no amount of yarn in the basic patterns.

Compare the running length and the needle thickness of your yarn with the data from the table, then you can see approximately how many balls you need. Always take a good look at the wrapper, often there is also an indication of the number of bulbs.
Note: these are minimum quantities and it is only an indication! Wie viele Wollknollen brauche ich?

Es ist sehr schwierig, in einem Muster zu erwähnen, wie viele Kugeln Sie benötigen, da es so viele verschiedene Garne gibt, selbst für eine bestimmte Nadeldicke.
Es gibt auch viele verschiedene Muster.
Es ist sehr schwierig, in einem Muster zu erwähnen, wie viele Kugeln Sie benötigen, da es so viele verschiedene Garne gibt, selbst für eine bestimmte Nadeldicke.
Es gibt auch viele verschiedene Muster.
Wenn Sie beispielsweise ein Garn mit einer Lauflänge von 150 Metern für die Nadeln 3 haben, können Sie einen einfachen Pullover der Größe 38 mit 10 Garnkugeln stricken, aber Sie können zum Beispiel eine Patentmasche oder Seile stricken, die Sie bald benötigen eine Kugel oder 4 extra, um Muster zu verwenden. dh mehr Garn.

Deshalb gibt es in den Grundmustern keine Garnmenge.

Vergleichen Sie die Lauflänge und die Nadelstärke Ihres Garns mit den Daten aus der Tabelle. Dann können Sie ungefähr sehen, wie viele Bälle Sie benötigen. Schauen Sie sich die Verpackung immer genau an, oft ist auch die Anzahl der Lampen angegeben.
Hinweis: Dies sind Mindestmengen und dies ist nur ein Hinweis!